Mijn wereld op zijn kop

‘Mijn wereld op zijn kop’, dat is het thema van de ‘Michazondag’ a.s. zondag 18 oktober.

Je hoeft het journaal maar aan te zetten en oorlogsdreiging, oorlogsgeweld en massale vluchtelingenstromen trekken aan je voorbij. De wereld staat op zijn kop en overal zien we de gevolgen van machtsmisbruik. Miljoenen mensen worden onderdrukt, vervolgd en ondergaan gruwelijke wreedheden. Honderdduizenden zijn op de vlucht en hopen op gammele bootjes een betere toekomst tegemoet te varen. Ook in het klein heeft machtsmisbruik vernietigende gevolgen. Het kan familieverbanden, vriendschappen en (kerkelijke) gemeenschappen verwoesten.

Christenen geloven dat God zelf herstel brengen zal en recht zal doen. Maar tot die tijd kunnen we niet blijven toekijken en stilzitten. Het is onze taak om recht te doen en trouw te zijn. Ook al vraagt dat om keuzes die dwars tegen de heersende mening ingaan. Om die reden is de thematekst voor de Micha Zondag
Marcus 10: 32-45. In dit gedeelte wijst Jezus zijn leerlingen op het machtsmisbruik van aardse heersers. Hij zegt: ‘Zo mag het onder jullie niet zijn!’. Jezus kiest partij voor de onderdrukten. Hij roept ons op de minste te willen zijn, onrecht en onderdrukking aan de kaak te stellen en solidair te zijn met mensen ver weg en dichtbij die lijden vanwege machtsmisbruik.

Bettelies Westerbeek zal spreken.

Je bent van harte welkom!
10:30 inloop met koffie en thee en 11:00 start.

De dienst wordt gehouden in het Centrum Jeugd & Gezin, Laan van Wateringse Veld 392, Den Haag.

We zien uit naar je komst!

Reacties zijn gesloten.