Kerst: Het meest belabberde marketingplan ooit!

Kerst, ieder jaar vieren we het weer….

Maar als je er goed over nadenkt is het kerstverhaal een absurd verhaal.

Waarom bedacht God zo’n plan?

Zondag, 20 december, gaan we het er over hebben.

Thema van de dienst is:

‘K E R S T: H E T  M E E S T  B E L A B B E R D E  M A R K E T I N G P L A N  O O I T ! !

Arjen ten Brinke zal spreken.

Je bent van harte welkom!

Welkom ook aan jouw vrienden, familie, collega’s, enz!

10:30 inloop met koffie en thee en 11:00 start.

De dienst wordt VOOR DE LAATSTE KEER gehouden in het Centrum Jeugd & Gezin, Laan van Wateringse Veld 392, Den Haag.

We zien uit naar je komst

Reacties zijn gesloten.