Ik ben (niet) bang voor … God

Angst.

Veel mensen kennen dat. De een meer dan de ander. Maar toch…Het kan verlammend werken. Je kunt overal bang voor zijn.
In de bijbel wordt er ook vaak over het thema ‘angst’ gesproken. Het is een thema van alle tijden. Angst kan verlammend werken maar de bijbel leert ons hoe we met onze angsten om mogen gaan.

De komende weken staan we stil bij dit thema in de serie:
‘Ik ben (niet) bang voor…… ‘

Aanstaande zondag 8 november (deel 2) is het thema:
‘Ik ben (niet) bang voor…… God.’

Wim Hoddenbagh zal spreken.

Je bent van harte welkom!

10:30 inloop met koffie en thee en 11:00 start.

De dienst wordt gehouden in het Centrum Jeugd & Gezin, Laan van Wateringse Veld 392, Den Haag.

We zien uit naar je komst!

Reacties zijn gesloten.