BOEI 90 is een ontmoetingsplek waar iedereen zich thuis mag voelen.

Veel mensen zijn op zoek naar meer, op zoek naar God. Maar wie is God, wie is Jezus en wat betekent het om te geloven? Bij BOEI 90 helpen we je graag een antwoord te vinden op deze vragen. Of je nu een spirituele zoeker bent, iemand die net begonnen is met het stellen van vragen over God, of een christen zonder thuisgemeente: BOEI 90 kan een plek zijn waar jij je thuis voelt. Je mag jezelf zijn en we vinden jou als mens belangrijk, omdat je belangrijk bent voor God!

Op de zondag staat ontmoeting bij BOEI 90 centraal. Momenteel wordt deze ontmoeting op verschillende manieren vormgegeven.

Vanaf september 2021 zal er elke zondag een BOEI moment zijn, in de vorm van de gebruikelijke samenkomsten, Bijzondere Vieringen (elke tweede, vierde en eventueel vijfde zondag van de maand), BOEI Thuis (elke eerste zondag van de maand) en BOEI Initiatief (elke derde zondag van de maand). De planning zal ook doorgaan als we weer te maken krijgen met aangescherpte Corona-maatregelen, zij het wellicht dat indien nodig sommige samenkomsten een andere vorm krijgen.

Binnen deze ontmoetingen willen we mensen de kans bieden om meer van Jezus te leren en ervaren, meer te ontdekken over het geloof en hierin te groeien. Ook vinden we het belangrijk om ons geloof praktisch handen en voeten te geven door er te zijn voor de mensen in onze straat of wijk.

We houden je van dit alles via de homepagina van de website op de hoogte. Daarnaast kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief over de zondagse activiteiten.

Gebruiksplan BOEI 90 heeft een gebruiksplan opgesteld waarin het beleid en alle richtlijnen beschreven staan rondom het fysiek samenkomen als groep in deze tijd. We komen alleen fysiek bij elkaar op het moment dat dit verantwoord mogelijk is binnen de context van de maatregelen. Je vindt het gebruiksplan hier