BOEI 90 is een ontmoetingsplek waar iedereen zich thuis mag voelen.

Veel mensen zijn op zoek naar meer, op zoek naar God. Maar wie is God, wie is Jezus en wat betekent het om te geloven? Bij BOEI 90 helpen we je graag een antwoord te vinden op deze vragen. Of je nu een spirituele zoeker bent, iemand die net begonnen is met het stellen van vragen over God, of een christen zonder thuisgemeente: BOEI 90 kan een plek zijn waar jij je thuis voelt. Je mag jezelf zijn en we vinden jou als mens belangrijk, omdat je belangrijk bent voor God!

Op de zondag staat ontmoeting bij BOEI 90 centraal. Momenteel wordt deze ontmoeting op verschillende manieren vormgegeven. Als BOEI 90 hebben we ervoor gekozen om niet wekelijks op zondag bij elkaar te komen, in plaats daarvan hebben we gekeken naar wat wel kan met de huidige maatregelen. We komen daarom bij elkaar in huisgroepen en elke laatste zondag van de maand is er een ontmoeting die voor heel BOEI 90 wordt georganiseerd. Binnen deze ontmoetingen willen we mensen de kans bieden om meer van Jezus te leren en ervaren, meer te ontdekken over het geloof en hierin te groeien. Ook vinden we het belangrijk om ons geloof praktisch handen en voeten te geven door er te zijn voor de mensen in onze straat of wijk.

Een huisgroep en een ontmoeting met heel BOEI 90 wordt als volgt vorm gegeven:

Huisgroepen zijn een belangrijk onderdeel, omdat deze bij uitstek een plek vormen waar je elkaar beter kunt leren kennen en samen kunt groeien in je geloof. De huisgroepen zijn kleine groepjes die, rekening houdende met de maatregelen, bij iemand thuis bij elkaar komen. Hierbij wordt met elkaar afgestemd wat een gunstige dag en tijd is. In de huisgroepen mag je met elkaar delen wat je in je dagelijks leven meemaakt en wat mooie of moeilijke momenten voor jou zijn in je geloof. Ook kun je samen bedenken hoe je er als groep wilt zijn voor de mensen om je heen. In de huisgroepen wordt gebeden, gezongen en er wordt verdieping gezocht door met elkaar de Bijbel open te slaan.

Ook voor de huisgroepen geldt dat je van harte welkom bent en mag zijn wie je bent. Je wordt zeker niet verplicht om dingen te delen of stappen te zetten waar je niet aan toe bent, maar mag op jouw eigen manier en tempo meedoen. Je kunt mailen naar jaap@boei90.nl voor aanmelden of meer informatie. Voor tieners wordt een eigen huisgroep georganiseerd.

Daarnaast hebben we iedere laatste zondag van de maand een ontmoeting met heel BOEI 90, met iedereen die wil deelnemen. Deze bredere ontmoetingen vinden we belangrijk omdat we hier de samenhang met als grotere groep bewaren. Zo blijven we in verbinding met elkaar, kunnen we als groep (als gemeente) God eren en prijzen door middel van bijvoorbeeld muziek. Ook bidden we hier voor elkaar, kunnen we elkaar bemoedigen en is er een moment van bezinning vanuit de bijbel.

Er wordt hierbij kort van tevoren gekeken hoe deze ontmoeting verantwoord kan worden ingevuld aan de hand van de maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld middels een digitale bijeenkomst via Zoom, een wandeling of een fysieke bijeenkomst in het Wateringse Veld College.

Voor de kinderen van 4-12 jaar proberen we in ieder geval eens per twee maanden een fysieke ontmoeting te verzorgen op zondag (waar dat verantwoord mogelijk is).

We houden je van dit alles via de homepagina van de website op de hoogte. Daarnaast kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief over de zondagse activiteiten.

Gebruiksplan BOEI 90 heeft een gebruiksplan opgesteld waarin het beleid en alle richtlijnen beschreven staan rondom het fysiek samenkomen als groep in deze tijd. We komen alleen fysiek bij elkaar op het moment dat dit verantwoord mogelijk is binnen de context van de maatregelen. Je vindt het gebruiksplan hier