Steun ons financieel

Alle doordeweekse activiteiten en zondagse bijeenkomsten kosten natuurlijk geld. Geld voor het huren van ruimte, de geluidsinstallatie, de benodigde spullen voor kinderactiviteiten en tienerwerk.

BOEI 90 leeft van giften. We betalen de kosten van alle activiteiten vanuit de giften die we ontvangen. We zijn dankbaar voor de giften die we ontvangen van mensen die enthousiast zijn over de missie van BOEI 90 en zien wat we betekenen voor mensen in Wateringse Veld en omgeving. En tegelijkertijd: we hebben giften hard nodig om door te kunnen blijven gaan!

Je kunt BOEI 90 op verschillende manieren financieel steunen. Je kunt een eenmalige gift doen via iDEAL:

 

Of je kunt vriend van BOEI 90 worden en aangeven dat je BOEI 90 structureel wilt steunen met een periodieke bijdrage naar keuze. Deze vaste toezeggingen zijn gewenst, omdat deze BOEI 90 duidelijkheid geven over financiële mogelijkheden op de langere termijn. Je kunt dit regelen door een mail te sturen naar financien@BOEI90.nl waarin je aangeeft voor welk bedrag en met welke frequentie je BOEI 90 financieel wilt steunen. Eventuele wijzigingen in periodieke giften kun je ook op deze manier doorgeven.
Je periodieke bijdrage kan vervolgens worden overgemaakt naar onderstaand rekeningnummer:

Rekeningnummer
NL16 RABO 0320 381 358 t.n.v. Stichting BOEI 90 o.v.v. Gift BOEI 90

Stichting BOEI 90 is opgericht met als enig doel het (financieel) mogelijk maken van alle activiteiten van BOEI 90 in de wijk Wateringse Veld. Stichting BOEI 90 heeft een ANBI-erkenning, dat is een erkenning van de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze erkenning maakt het mogelijk om giften aan Stichting BOEI 90 onder voorwaarden af te trekken van de inkomstenbelasting. De exacte voorwaarden voor belastingaftrek kun je nalezen op www.anbi.nl