Steun ons financieel

Alle doordeweekse activiteiten en zondagse bijeenkomsten kosten natuurlijk geld. Geld voor het huren van ruimte, de geluidsinstallatie, de benodigde spullen voor kinderactiviteiten en tienerwerk.

BOEI 90 leeft van giften. We betalen de kosten van alle activiteiten vanuit de giften die we ontvangen. We zijn dankbaar voor de giften die we ontvangen van mensen die enthousiast zijn over de missie van BOEI 90 en zien wat we betekenen voor mensen in Wateringse Veld en omgeving. En tegelijkertijd: we hebben giften hard nodig om door te kunnen blijven gaan!

Je kunt BOEI 90 op verschillende manieren financieel steunen. Je kunt een eenmalige of maandelijkse gift doen via iDEAL:
(Tijdelijk is het niet mogelijk een periodieke gift te doen via de website. Het onderstaande formulier voor eenmalige giften werkt wel gewoon.)

 

 

Of je kunt vriend van BOEI 90 worden en aangeven dat je BOEI 90 structureel wilt steunen met een periodieke bijdrage naar keuze.

Stichting BOEI 90 is opgericht met als enig doel het (financieel) mogelijk maken van alle activiteiten van BOEI 90 in de wijk Wateringse Veld. Stichting BOEI 90 heeft een ANBI-erkenning, dat is een erkenning van de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze erkenning maakt het mogelijk om giften aan Stichting BOEI 90 onder voorwaarden af te trekken van de inkomstenbelasting. De exacte voorwaarden voor belastingaftrek kunt u nalezen op www.anbi.nl

Rekeningnummer
NL16 RABO 0320 381 358 t.n.v. Stichting BOEI 90 o.v.v. Gift BOEI 90

Om een periodieke gift stop te zetten, kun je een email met deze aanvraag sturen naar financien@BOEI90.nl