Voorwaarden

Met deze overeenkomst geeft u Stichting BOEI 90 toestemming om het door u gekozen bedrag met de door u gekozen frequentie (éénmalig of doorlopend) als incasso-opdracht(en) naar uw bank te sturen. U geeft uw bank hiermee toestemming om een bedrag van uw rekening af te schrijven en bij te schrijven op de rekening van Stichting BOEI 90, overeenkomstig de opdracht in deze overeenkomst vermeld.

Als u een periodieke gift wilt stopzetten, kunt u dit aangeven door middel van een email met deze aanvraag te sturen naar financien@BOEI90.nl