Om de week wordt er door BOEI 90 een gebedsavond gehouden: BOEI Bidt.

Op de avonden van BOEI Bidt wordt gebeden voor de gemeenschap van BOEI 90, de wijk Wateringse Veld en de kinderen in deze wijk, de financiën en alle gebedspunten die door het leiderschapsteam en betrokkenen bij BOEI 90 worden aangedragen. Wij geloven dat door de kracht van het gezamenlijk gebed God deze gebeden wil verhoren en zegenen!

Wil je met BOEI Bidt meedoen of heb je gebedspunten? Dan ben je van harte welkom! De avonden vinden om de week (op de oneven weeknummers) op maandagavond om 19:30 uur plaats. Kijk in de agenda voor de data.
Vanaf 2020 wordt BOEI Bidt tijdelijk bij iemand thuis ontvangen, omdat we nog op zoek zijn naar een nieuwe locatie ter vervanging van de Treslonglaan (zie dit bericht voor meer informatie). Om het adres waar de avonden plaatsvinden te ontvangen, andere vragen te stellen of gebedspunten door te geven kun je mailen naar Hans Velthuysen via boeibidt@BOEI90.nl

*In verband met de huidige maatregelen kan BOEI Bidt voorlopig geen doorgang vinden zoals we gewend zijn. Wél kunnen er nog steeds gebedspunten gemaild worden. Deze zullen dan thuis gebeden worden. Als de gebedsavonden weer starten, zullen ze weer in de agenda verschijnen.

AGENDA

Geen Aankomende Evenementen Gevonden