ANBI gegevens Stichting BOEI 90

Naam: Stichting BOEI 90

Kvk-nummer: 68901283

RSIN/fiscaal nummer: 857639663

Contactgegevens: Stavangerstraat 14, 2548 JS  Den Haag www.boei90.nl

Bestuurssamenstelling:
– Henk-Willem Laan (voorzitter)
– Marcel Dijkstra (penningmeester)
– Otto Mak (secretaris)
– Remco van der Wal (algemeen bestuurslid)

Visie- en Beleidsplan BOEI 90 : 2022-2024

Financiële verantwoording:
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022

Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuursactiviteiten

Doelstelling: conform artikel 2 van de statuten luidt het doel van de stichting BOEI 90:

Het (financieel) ondersteunen van de activiteiten van BOEI 90, een kerkelijke gemeenschap in Den Haag – Wateringse Veld en omgeving, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: voor een overzicht van de uitgeoefende activiteiten wordt verwezen naar de overige onderdelen van deze website.