ANBI gegevens Stichting BOEI 90

Naam: Stichting BOEI 90

Kvk-nummer: 68901283

RSIN/fiscaal nummer: 857639663

Contactgegevens: Stavangerstraat 14, 2548 JS  Den Haag www.boei90.nl

Bestuurssamenstelling: Henk-Willem Laan (voorzitter), Marcel Dijkstra (penningmeester), Otto Mak (secretaris)

Beleidsplan BOEI 90 Wateringse Veld 2017 – 2020: beleidsplan

Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuursactiviteiten

Doelstelling: conform artikel 2 van de statuten luidt het doel van de stichting BOEI 90:

Het (financieel) ondersteunen van de activiteiten van BOEI 90, een kerkelijke gemeenschap in Den Haag – Wateringse Veld en omgeving, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: voor een overzicht van de uitgeoefende activiteiten wordt verwezen naar de overige onderdelen van deze website.

De activiteiten van BOEI 90 worden tot en met 2017 financieel ondersteund door de Stichting Missionaire en Diaconale Activiteiten Wateringse Veld (MDAWV). Klik hier voor meer informatie over de stichting MDAWV.