ANBI gegevens Stichting BOEI 90

Naam: Stichting BOEI 90

Kvk-nummer: 68901283

RSIN/fiscaal nummer: 857639663

Contactgegevens: Stavangerstraat 14, 2548 JS  Den Haag www.boei90.nl

Bestuurssamenstelling: Henk-Willem Laan (voorzitter), Marcel Dijkstra (penningmeester), Otto Mak (secretaris), Remco van der Wal (algemeen bestuurslid)

Beleidsplan BOEI 90 Wateringse Veld 2017 – 2020: beleidsplan

Vanwege de Covid-19 pandemie is het huidige beleidsplan ook in 2021 van toepassing. In 2021 wordt een nieuw beleidsplan gemaakt voor de periode vanaf 2022.

Financiële rapportage 2020

Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuursactiviteiten

Doelstelling: conform artikel 2 van de statuten luidt het doel van de stichting BOEI 90:

Het (financieel) ondersteunen van de activiteiten van BOEI 90, een kerkelijke gemeenschap in Den Haag – Wateringse Veld en omgeving, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: voor een overzicht van de uitgeoefende activiteiten wordt verwezen naar de overige onderdelen van deze website.