Gegevens Protestante Stichting Missionaire en Diaconale Activiteiten Wateringse Veld en Omgeving in verband met registratie als ANBI

– Naam: Protestante Stichting Missionaire en Diaconale Activiteiten Wateringse Veld en Omgeving

– RSIN/fiscaal nummer: 8182.58.482, KvK-nummer 27303426

– Contactgegevens: Poeldijkseweg 5 2291 GA WATERINGEN www.boei90.nl

– Bestuurssamenstelling: D. Boutkan (voorzitter) L. van der Heden H. Jongerius J. C. van der Lelij (secretaris) J. Wielemaker (penningmeester)

– Beleidsplan BOEI 90 Wateringse Veld 2015 – 2017 “Gemeente in beweging”. (beleidsplan)

– Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuursactiviteiten.

– Doelstelling: conform artikel 2 van de statuten luidt het doel van de stichting: “De stichting heeft ten doel het faciliteren van missionaire en diaconale activiteiten alsmede het beheren van de daarvoor ingezette middelen in de ruimste zin des woords.” De missionaire en diaconale activiteiten van de stichting worden uitgevoerd onder de projectnaam BOEI 90.

– Verslag van de uitgeoefende activiteiten: voor een overzicht van de uitgeoefende activiteiten wordt verwezen naar de overige onderdelen van deze website en naar de toelichting op de jaarrekening.

– Financiële verantwoording: jaarrekening 2016 van de stichting  (Jaarrekening 2016)