Reacties zijn uitgeschakeld voor dit bericht

Jaarthema: Voor anker

‘Kom tot Mij, jullie die vermoeid en belast zijn…’! Met die woorden nodigde Jezus mensen uit mensen uit om bij Hem hun last neer te leggen, bij te komen, uit te rusten. Maar in ons alledaagse leven lijkt die rust soms ver weg: we voelen druk om perfect te presteren, om meer te consumeren, we zien onrecht, oorlog, klimaatverandering. Het maakt ons misschien wel onzeker, boos of verdrietig. Om ons heen zien we dat mensen zoeken naar houvast en perspectief. Wat betekent Jezus’ belofte van rust vandaag eigenlijk nog?

In BOEI 90 willen we voor elkaar, en voor de wijk, een plek zijn waar je op zoek mag naar die rust, of je nu al langer of voor het eerst over Jezus hoort. Komend jaar gaan we daarom aan de slag met het thema ‘Voor Anker: rust en hoop in de haven’. Aan de hand van persoonlijke en maatschappelijke vragen leren we over de hoopvolle boodschap van Jezus. Dit betekent niet dat we ineens alle antwoorden hebben en alles perfect wordt, maar dat we met elkaar een veilige haven willen zijn waar je rustig ‘voor anker’ kunt, op zoek mag gaan, jezelf kunt zijn, je zorgen en je blijdschap kunt delen, om met nieuwe hoop weer uit te varen. Gooi je anker dus maar uit: je bent van harte welkom!

Reacties zijn gesloten.